Rozdíl mezi klimatizací s funkcí tepelného čerpadla a tepelným čerpadlem

Klimatizace s funkcí tepelného čerpadla vzduch-vzduch je kompromis mezi chlazením, topením, účinností, velikostí zařízení, náklady na výrobu a jednoduchým ovládáním. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je prioritně sestaveno pro režim topení, a tomu je také maximálně přizpůsobena konstrukce, výkony a ovládání.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a vzduch-voda

Nežádoucím provozním jevem každého tepelného čerpadla vzduch-vzduch, vzduch-voda je opět kondenzace vzdušné vlhkosti a následné namrzání venkovní jednotky v režimu tepelného čerpadla. Kondenzace a namrzání se může projevit kdykoli, vždy záleží na teplotě okolního vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a na povrchové teplotě výparníku. Intenzita kondenzace a namrzání výparníku se bude v letním období projevovat jinak než v období zimním. Namrzání bude také intenzívnější a častější za deště a mlhy. V neposlední řadě má vliv na četnost a režim odtávání použitá technologie řízení tepelného čerpadla. Tvorba námrazy znamená omezený přestup tepla a snížení topného výkonu. Režim odtávání snižuje celkovou účinnosti zařízení. Proto je nutné vzniklou námrazu odstranit, nejčastěji se tak děje krátkodobou reverzací chodu (režim odtávání). Povel k odstranění námrazy u jednoduchých a levných modelů není prováděn podle aktuálních provozních podmínek, ale pouze na základě časového programu, který je pevně stanoven, a neodpovídá aktuálním potřebám.

Klimatizační systém, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, porovnání pohonů Konstant speed, AC, DC

Klimatizační systém, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, porovnání pohonů Konstant speed, AC, DC

Klimatizační systémy a tepelná čerpadla s invertorovou technologií

Klimatizační systémy a tepelná čerpadla s invertorovou technologií dosahují větší účinnosti než systémy „konstant speed“. Invertorová technologie umožňuje plynulé řízení výkonu kompresorů a ventilátorů, a tím přizpůsobuje činnost zařízení aktuálním provozním podmínkám.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, porovnání výkonu a příkonu pohonu DC

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, porovnání výkonu a příkonu pohonu DC