Klimatizační systém Split a Multisplit

Jedná se o konfiguraci systému. Systém split znamená, že na jednu venkovní jednotku připadá jedna vnitřní jednotka. Předpokládáme, že obě jednotky mají stejné výkonové parametry. Multisplit je systém, kde k jedné venkovní jednotce je instalováno několik vnitřních jednotek. Součet výkonů vnitřních jednotek může, ale také záměrně nemusí být vždy roven výkonu venkovní jednotky. Podstatnou výhodou multisplitu je, že venkovní jednotka je pouze jedna, a zabírá prostorově méně místa. Nevýhodou je, že v případě drobné závady bývá vyřazen z činnosti celý systém.

Klimatizační systém Multisplit

Klimatizační systém multisplit může být většinou provozován jako celek pouze v jednom provozním režimu: chlazení, nebo jen topení. Není možné současně jednou vnitřní jednotkou topit, a druhou sousední jednotkou systému chladit. Jsou samozřejmě k dispozici i systémy, které umí současně topit i chladit, ale to je již technologicky jiná oblast. Dalším omezením multisplitu je maximální možná délka vzdáleností všech vnitřních jednotek od venkovní jednotky, a tzv. kombinační tabulka, kde výrobce systému stanovuje povolené výkonové kombinace vnitřních jednotek.

Klimatizační systém Multi Cool Heat

Klimatizační systém Multi Cool Heat

Klimatizační systém Multi Cool Heat

Klimatizační systém Multi Cool Heat