Režim tepelného čerpadla

Většina klimatizačních systémů Hitachi je vybavena reverzací chodu s funkcí tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Nejedná se o klasické tepelné čerpadlo vzduch-voda, jako například systém Hitachi YUTAKI S/M, Hitachi AquaFreeHitachi YUTEMPO. Klimatizační systém s funkcí tepelného čerpadla vzduch-vzduch má jistá provozní omezení, protože prioritou je zde režim chlazení.

Klimatizační jednotka Konstant speed, režim tepelného čerpadla vzduch-vzduch, průběh teplot

Klimatizační jednotka Konstant speed, režim tepelného čerpadla vzduch-vzduch, průběh teplot

Provoz klimatizačního systému v režimu tepelného čerpadla

Ekonomiku provozu klimatizačního systému v režimu tepelného čerpadla vzduch-vzduch podstatně ovlivňuje proces odtávání (režim odtávání). Pro zjednodušení lze říci, že režim odtávání je analogií režimu chlazení, ale s jinými provozními prioritami. Režim odtávání slouží k odstranění vzniklé námrazy na povrchu venkovního kondenzátoru (v režimu tepelného čerpadla slouží kondenzátor jako výparník), v provozním režimu chlazení slouží kondenzátor pouze jako kondenzátor („srážník“) pro odvod kompresního tepla a tepelných zisků z výparníku.

Režim odtávání

Režim odtávání není pouze pozorovatelné samotné odstranění námrazy z venkovní jednotky (kondenzátoru), ale je to proces, do kterého patří další „technické“ provozní náležitosti. Celková doba režimu odtávání je dána zastavením činnosti kompresoru, přepnutím reverzního (4 cestného) ventilu, přizpůsobením a vyrovnáním tlaků chladiva v systému, časem potřebným pro aktivaci startu kompresoru a obnovou systému do požadovaných provozních podmínek. Tyto posloupnosti přímo ovlivňují a prodlužují dobu odtávání systému. Ekonomicky je režim odtávání nežádoucí a ztrátový. Samotné odtávání podle okolních provozních podmínek trvá minimálně cca 3 až 8 minut, někdy i déle. Režim odtávání je u tepelných čerpadel řízen několika způsoby: automaticky, nebo pevným časovým intervalem.